Sportakkoord Heiloo

Sportakkoord II "Sport versterkt gemeente Heiloo!"

Het Lokaal Sportakkoord is een samenwerking tussen verschillende sportaanbieders, de Gemeente Heiloo, de Buurtsportcoaches, zorg- en welzijnsaanbieders en andere betrokkenen op het gebied van sport en bewegen. Het Sportakkoord is opgesteld uit verschillende deelplannen, om meer mensen met plezier te laten bewegen. Het Lokaal Sportakkoord vind je via de link hieronder. 

Het sportakkoord zet in op drie actiethema’s.

 • Versterken fundament. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven moeten worden verbeterd. Dat gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport.
 • Vergroten bereik. Daarmee bedoelen ze dat meer mensen zich aangesproken
  en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven.
 • Benutten maatschappelijke waarde / betekenis van sport. Betekenis gaat
  over de waarde van sport voor de maatschappij: energie, plezier en zingeving
  in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook een bijdrage aan het
  tegengaan van eenzaamheid en kansenongelijkheid, of juist het bevorderen
  van gezondheid.

Uitvoeringsbudget
Het is nu mogelijk om uitvoeringsbudget aan te vragen voor de actiethema's die zijn opgenomen in het sportakkoord (zie hierboven). Heeft u een mooi beweegintiatief? Klik op "Aanvraag sportakkoord" voor meer informatie waar dit initiatief aan moet voldoen maar ook om het aanvraagformulier in te vullen.  

Herijking sportakkoord I & II
Inmiddels heeft er een herijking plaatsgevonden m.b.t. het sportakkoord II. Dit herijkingsdocument is het meest actuele document. Daarnaast is er ook visuele plaat die het sportakkoord van Heiloo inzichtelijk maakt. 

Aanvraag Sportakkoord
Lokaal Sportakkoord