Verenigingsinformatie

Inleiding

Sportverenigingen zijn een onderdeel van een voortdurend in beweging zijnde samenleving. Als vereniging merk je dat de vraag van je leden en potentiële leden verandert. Hoe speel je hierop in? De open club gedachte kan hierbij helpen. Hierbij ga je onder andere samenwerkingsverbanden aan met andere organisaties in de buurt en creëer je sportaanbod voor “iedereen”. Ook staat een positieve sportcultuur centraal. Onderwerpen die hierop betrekking hebben zijn o.a. alcoholgebruik, discriminatie & intimidatie, sport & gezondheid en sportiviteit & respect. Met aandacht voor deze onderwerpen toont de vereniging haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een vereniging die zich op het maatschappelijke vlak weet te onderscheiden, maakt meer kans op ledenaanwas, sponsoring etc.. Onderstaand tref je ter versterking van de club diverse informatie aan.

Open club
Fondsen en Subsidies
Vrijwilligers
Accommodatie
Tips voor Trainers
Sport- en Beweegcijfers